Garmin Forerunner 735XT

Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

További ajánlataink

127 790 Ft
Ingyenes kiszállítás
Egy héten belül
További 1 ajánlat Ajánlatok elrejtése
167 989 Ft
Ingyenes kiszállítás
Két héten belül
További 1 ajánlat Ajánlatok elrejtése

Külföldi áfával forgalmazó boltok ajánlatai

Termékleírás
Forerunner and reg; 735XT

Cikksz and aacute;m: and nbsp;

010-01614-06

and nbsp;
and nbsp;

and nbsp;
and nbsp;

and nbsp;
and middot; Csukl and oacute;n m and eacute;ri a sz and iacute;vritmust, and iacute;gy szabadabban futhat and middot; Fejlett dinamikaadatokat biztos and iacute;t fut and aacute;shoz, ker and eacute;kp and aacute;roz and aacute;shoz and eacute;s and uacute;sz and aacute;shoz, bele and eacute;rtve a talaj and eacute;rint and eacute;si időt, l and eacute;p and eacute;shosszt, f and uuml;ggőleges ar and aacute;nyt and eacute;s egyebeket and middot; VO2 max becsl and eacute;s, lakt and aacute;tk and uuml;sz and ouml;b m and eacute;r and eacute;s, versenyidő előrejelz and eacute;s and eacute;s regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute; and middot; Online funkci and oacute;k: okos and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sek, automatikus felt and ouml;lt and eacute;s a Garmin Connect and trade; fel and uuml;letre, val and oacute;s idejű k and ouml;vet and eacute;s and eacute;s egyebek and middot; Szem and eacute;lyre szabhat and oacute;, ingyenes and oacute;rasz and aacute;mlapok, alkalmaz and aacute;sok and eacute;s egy and eacute;b tartalmak let and ouml;lthetők a Connect IQ and trade; and aacute;ruh and aacute;zunkb and oacute;l

and nbsp;
Ha v and eacute;gig tudja csin and aacute;lni, akkor az and oacute;r and aacute;ja is
Legyen jobb sportol and oacute; m and aacute;r ma a Forerunner 735XT-vel. Ez a GPS-es fut and oacute; and oacute;ra multisport k and eacute;pess and eacute;gekkel ide and aacute;lis mindazoknak, akik rengeteg adatra v and aacute;gynak, de ehhez kis s and uacute;ly and uacute; eszk and ouml;zt keresnek. A kisebb kialak and iacute;t and aacute;s and eacute;s a k and eacute;nyelmes sz and iacute;j teszi a 735XT- and ouml;st ide and aacute;liss and aacute; sportol and aacute;s and eacute;s a mindennapok sor and aacute;n is. Az olyan online szolg and aacute;ltatat and aacute;sok, mint az automatikus adatfelt and ouml;lt and eacute;s a Garmin Connect fel and uuml;letre teszik ide and aacute;liss and aacute; a k and ouml;z and ouml;ss and eacute;gi funkci and oacute;kat haszn and aacute;l and oacute;knak is.
and nbsp;
and nbsp;
Fut and aacute;s, Sprint, and Uacute;sz and aacute;s, Bicikliz and eacute;s and eacute;s Triathlon
A napi rutin minden, csak nem rutin. A Forerunner 735XT be and eacute;p and iacute;tett tev and eacute;kenys and eacute;g-profiljainak seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel k and ouml;nnyed and eacute;n futhat (bel- and eacute;s k and uuml;lt and eacute;ren), biciklizhet (bel- and eacute;s k and uuml;lt and eacute;ren), and uacute;szhat (uszod and aacute;ban vagy ny and iacute;lt v and iacute;zen), s and iacute;elhet, evezhet, futhat terepen, t and uacute;r and aacute;zhat vagy erőnl and eacute;ti edz and eacute;seket v and eacute;gezhet.
and nbsp;
Az and ouml;sszetett edz and eacute;sekhez vagy a du/triathlon versenyekhez az automatikus multisport funkci and oacute; ad hasznos seg and iacute;tg and eacute;get, mellyel egy gombbal v and aacute;lthat a sport and aacute;gak k and ouml;z and ouml;tt. A 735XT kompatibilis a fejlett edz and eacute;sekkel fut and aacute;shoz, ker and eacute;kp and aacute;roz and aacute;shoz vagy ak and aacute;r and uacute;sz and aacute;shoz. K and eacute;sz and iacute;tse el saj and aacute;t edz and eacute;s and eacute;t vagy t and ouml;lts and ouml;n le egyet ingyenesen a Garmin Connect fel and uuml;letről. Az edz and eacute;s v and eacute;g and eacute;n and aacute;ttekintheti a r and eacute;szleteket, vagy megoszthatja csal and aacute;dj and aacute;val, bar and aacute;taival, and iacute;gy and ouml;szt and ouml;n and ouml;zve őket is.

Csukl and oacute;n m and eacute;rt sz and iacute;vritmusm and eacute;rő figyeli a ketyegőj and eacute;t
A Forerunner 735XT be and eacute;p and iacute;tett Elevate and trade; pulzusm and eacute;rő technol and oacute;gi and aacute;t haszn and aacute;l a csukl and oacute;n m and eacute;rt sz and iacute;vritmus m and eacute;r and eacute;s and eacute;re. Ez azt jelenti, hogy szabadabban futhat, nincs sz and uuml;ks and eacute;g mellkasp and aacute;ntot viselni, hogy l and aacute;thassa a sz and iacute;nes grafikonon, hogy melyik z and oacute;n and aacute;ban van.
Edzzen teljes sz and iacute;vvel
A csukl and oacute;n m and eacute;rt sz and iacute;vritmus el and eacute;g lehet a legt and ouml;bb esetben, de ha felk and eacute;sz and uuml;l and eacute;sre vagy regener and aacute;l and oacute;d and aacute;sra van sz and uuml;ks and eacute;ge, a Forerunner 735XT sz and iacute;vritmusp and aacute;nttal is kieg and eacute;sz and iacute;thető, ekkor p and eacute;ld and aacute;ul az al and aacute;bbiakat is ny and uacute;jtja:
and nbsp;

Fut and aacute;sdinamika, p and eacute;ld and aacute;ul talaj and eacute;rint and eacute;si idő and eacute;s egyens and uacute;ly, l and eacute;p and eacute;shossz, f and uuml;ggőleges ar and aacute;ny and eacute;s egyebek
VO2 max becsl and eacute;s, tejsavk and uuml;sz and ouml;b-m and eacute;r and eacute;s, versenyidő előrejelz and eacute;s and eacute;s regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute;
V and iacute;z alatti sz and iacute;vritmus m and eacute;r and eacute;s (HRM-Tri vagy HRM-Swim p and aacute;nt sz and uuml;ks and eacute;ges)

Bizony and iacute;tson
A Strava Live Suffer and eacute;rt and eacute;k and ouml;tv and ouml;z and eacute;s and eacute;vel l and aacute;thatja, mennyit is and eacute;rt az izzadts and aacute;gos edz and eacute;se. A Strava Suffer Score elemzi a sz and iacute;vritmus adatait edz and eacute;se seor and aacute;n, majd oszt and aacute;lyozza azt. A 735XT megv and aacute;s and aacute;rl and aacute;s and aacute;val egy 60 napos pr and oacute;bav and aacute;ltozatot is kap a Strava Premium szolg and aacute;ltat and aacute;shoz, and iacute;gy l and aacute;thatja a Suffer Score-t and eacute;s m and eacute;g kem and eacute;nyebben edzhet. A szenved and eacute;se m and eacute;rhető. H and aacute;t m and eacute;rje!
and nbsp;
Kapcsol and oacute;d and aacute;s and eacute;s szem and eacute;lyre szab and aacute;s
Az okos and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sek, az automatikus felt and ouml;lt and eacute;s a Garmin Connect fel and uuml;letre and eacute;s a val and oacute;s idejű helymegoszt and aacute;s teszik a 735XT-t az egyik legkomolyabb okos and oacute;r and aacute;va. Tartsa biztos helyen az okostelefonj and aacute;t egy hossz and uacute; fut and aacute;s vagy bicikliz and eacute;s sor and aacute;n, az and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sekről and iacute;gy sem marad le. Mindezen fel and uuml;l a Garmin Connect and trade; Mobile helyzetmegoszt and aacute;si funkci and oacute;j and aacute;val a szurkol and oacute;k nem csak a p and aacute;lya mellől szor and iacute;thatnak a fut and aacute;skor. Bar and aacute;tai and eacute;s ismerősei n and eacute;zhetik tev and eacute;kenys and eacute;g and eacute;t and eacute;s megjegyz and eacute;seket fűzhetnek hozz and aacute;. K and ouml;nnyed and eacute;n szem and eacute;lyre szabhatja and oacute;r and aacute;j and aacute;t a let and ouml;lthető and oacute;rasz and aacute;mlapokkal, alkalmaz and aacute;sokkal vagy adatmezőkkel, melyeket a Connect IQ and aacute;ruh and aacute;zb and oacute;l t and ouml;lthet le a 735XT-j and eacute;re.
and nbsp;
and nbsp;
Ne f and aacute;radjon a r and eacute;szletekkel feleslegesen
M and eacute;g t and ouml;bb adatot olvashat ki a megtett kilom and eacute;terekből a Garmin Connect fel and uuml;leten, az ingyenes k and ouml;z and ouml;ss and eacute;gi oldalunkon, ahol t and aacute;rolhatja, elemezheti, megoszthatja tev and eacute;kenys and eacute;geit. Győzze le a kor and aacute;bbi teljes and iacute;tm and eacute;ny and eacute;t az and uacute;jabb szem and eacute;lyes rekordokkal - mi kezelj and uuml;k ezeket, and iacute;gy egy helyen l and aacute;thatja az and ouml;sszes győzelm and eacute;t. Digit and aacute;lis eg and eacute;szs and eacute;g and uuml;gyi javaslatokat kaphat, melyeket kifejezetten and Ouml;nre szabtunk. Csatlakozzon m and aacute;s felhaszn and aacute;l and oacute;khoz, hogy online kih and iacute;v and aacute;sokban m and eacute;rkőzzenek meg. Mindez a mobilk and eacute;sz and uuml;l and eacute;k and eacute;n is el and eacute;rhető.
and nbsp;
and nbsp;
M and eacute;g n and eacute;h and aacute;ny extra funkci and oacute;
Ak and aacute;rcsak and ouml;n, a Forerunner 735XT is eg and eacute;sz nap kem and eacute;nyen dolgozik. Ez az and oacute;ra ide and aacute;lis t and aacute;rsa lesz a regener and aacute;l and oacute;d and aacute;sban az eg and eacute;sz napos tev and eacute;kenys and eacute;gk and ouml;vető funkci and oacute;j and aacute;val. Tov and aacute;bb and aacute; egy and uuml;ttműk and ouml;dik a Varia and trade; ker and eacute;kp and aacute;ros term and eacute;kcsal and aacute;ddal, p and eacute;ld and aacute;ul a h and aacute;trafel and eacute; n and eacute;ző radarral, az okosl and aacute;mpa rendszerrel and eacute;s a Varia Vision and trade; fed and eacute;lzeti kijelzővel.
and nbsp;
and nbsp;

Fizikai jellemzők

M and eacute;ret, Sz and eacute;l. xMag. xM and eacute;lys: 4.5 x 4.5 x 1.19 cm

Kijelző m and eacute;ret (Sz and eacute;l. xMag. ): 3.11 cm k and eacute;p and aacute;tl and oacute;

Kijelző felbont and aacute;s (Sz and eacute;l. xMag. ): 215 x 180 k and eacute;ppont

Kijelző t and iacute;pus: Sz and iacute;nes kijelző

S and uacute;ly: 40,0g

Akkumul and aacute;tor: and uacute;jrat and ouml;lthető l and iacute;tium-ion

Műk and ouml;d and eacute;si idő: ak and aacute;r 14 and oacute;ra edz and eacute;s m and oacute;dban, 24 and oacute;ra UltraTrac m and oacute;dban HR n and eacute;lk and uuml;l, and oacute;rak and eacute;nt ak and aacute;r 11 nap HR figyel and eacute;ssel

V and iacute;zhatlan: Igen

Nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű vevő: Igen

Glonass műholdas rendszer haszn and aacute;lata: Igen

T and eacute;rk and eacute;pek and eacute;s Mem and oacute;ria

Alapt and eacute;rk and eacute;p: Nem

Tov and aacute;bbi t and eacute;rk and eacute;pek fogad and aacute;sa: Nem

Be and eacute;p and iacute;tett mem and oacute;ria: 80 and oacute;r and aacute;nyi aktivit and aacute;s

Adatk and aacute;rtya: nincs

and Uacute;tpont/Kedvenc/Helysz and iacute;n:: 0

and Uacute;tvonalak: 0

Jellemzők

Sz and iacute;vritmus jelad and oacute;: Igen

L and eacute;p and eacute;ssz and aacute;ml and aacute;l and oacute; (Foot pod): Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

Ker and eacute;kfordulat and eacute;s and uuml;tem jelad and oacute;: Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

Automatikus szinkroniz and aacute;l and aacute;s sz and aacute;m and iacute;t and oacute;g and eacute;ppel: Igen

Garmin Connect and trade; kompatibilis (online k and ouml;z and ouml;ss and eacute;g, ahol elemezhetők and eacute;s megoszthat and oacute;k az adatok): Igen

Garmin Training Center and reg; szoftver kompatibilis: Nem

Virtual Partner and reg; (edz and eacute;s egy digit and aacute;lis ellenf and eacute;llel): Igen

Edz and eacute;sek (versenyz and eacute;s kor and aacute;bbi edz and eacute;sekkel): Igen

Auto Pause and reg; (sz and uuml;netelteti az edz and eacute;st időre vagy sebess and eacute;gre): Igen

Auto Scroll (az adatk and eacute;pernyőket v and aacute;ltja automatikusan): Igen

Auto Lap and reg; (automatikusan and uacute;j k and ouml;rt ind and iacute;t): Igen

Multi-sport (egy gombnyom and aacute;sra v and aacute;lt sport and aacute;gat): Igen

Egyszerű edz and eacute;sek (idő, t and aacute;vols and aacute;g, kal and oacute;ria c and eacute;l megad and aacute;s): Igen

Fejlett edz and eacute;sek (egyedi, c and eacute;lorient and aacute;lt edz and eacute;sek): Igen

and Uuml;tem riaszt and aacute;s (jelez, ha kiesett az and uuml;temből): Igen

Idő/t and aacute;vols and aacute;g riaszt and aacute;s (c and eacute;l el and eacute;r and eacute;sekor jelez): Igen

Intervallum edz and eacute;s (be and aacute;ll and iacute;that and oacute; edző and eacute;s pihenő idők): Igen

Szem and eacute;lyre szabhat and oacute; k and eacute;pernyők: Igen

Barometrikus magass and aacute;gm and eacute;rő: Nem

K and eacute;sz and uuml;l and eacute;kről-k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kre adat and aacute;tvitel vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l: Nem

Power meter kompatibilis (megjelen and iacute;ti egy and eacute;b ANT+ and trade;-k and eacute;pes eszk and ouml;z and ouml;k adatait): Igen

Sport and oacute;ra: Igen

Rezgő riaszt and aacute;s: Igen

Hőm and eacute;rs and eacute;klet: Nem

Virtual racer (kor and aacute;bbi menetek ellen versenyz and eacute;s): Nem

Edz and eacute;s hat and eacute;konys and aacute;g: Igen

Sz and iacute;vritmus alap and uacute; kal and oacute;riasz and aacute;m and iacute;t and aacute;s: Igen

and Uacute;sz and aacute;si adatok (csap and aacute;s t and iacute;pusa and eacute;s sz and aacute;ma, medence hossz): Igen

Bluetooth technol and oacute;gia: Igen

Garmin Connect and trade; Mobile kompatibilis: Igen

Okostelefonon kereszt and uuml;l kapcsolt funkci and oacute;k: Igen

Egy and eacute;b: VO2 max becsl and eacute;s, csukl and oacute;n m and eacute;rt sz and iacute;vritmus, fiziol and oacute;giai m and eacute;r and eacute;sek Így is ismerheti: Forerunner 735 XT, Forerunner735XT

Galéria

Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^