Garmin Forerunner 920XT HR

Garmin Forerunner 920XT HR

111 826 Ft-tól 12 ajánlat
Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

További ajánlataink

120 330 Ft
Ingyenes kiszállítás
Egy héten belül
Termékleírás
Forerunner 920XT HRM

Cikksz and aacute;m: and nbsp;

010-01174-30

and nbsp;
and nbsp;

and nbsp;
and nbsp;

and middot; Fut and aacute;si dinamika adatok and sup1; temp and oacute;, f and uuml;ggőleges oszcill and aacute;ci and oacute; and eacute;s talaj and eacute;rint and eacute;si idő and middot; VO2 max becsl and eacute;s and sup2;, verseny előrejelzős and eacute;s regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute; and middot; and Uacute;sz and aacute;si t and aacute;vols and aacute;g, temp and oacute;, csap and aacute;s felismer and eacute;s, csap and aacute;ssz and aacute;m, and uacute;sz and aacute;sm and oacute;d napl and oacute;z and aacute;s and eacute;s pihen and eacute;si időm and eacute;rő and middot; Okos jelz and eacute;sek and sup3;, and iacute;gy l and aacute;thatja az e-mail and eacute;s sz and ouml;veges and uuml;zeneteit, riaszt and aacute;sokat and middot; Kapcsolt szolg and aacute;ltat and aacute;sok4: automatikus felt and ouml;lt and eacute;s a Garmin Connect and trade;-re, val and oacute;s idejű k and ouml;vet and eacute;s, megoszt and aacute;sok k and ouml;z and ouml;ss and eacute;gi m and eacute;di and aacute;n kereszt and uuml;l
and nbsp;
A Forerunner 920XT and oacute;ra ide and aacute;lis v and aacute;laszt and aacute;s mind a kezdőknek, mind a profi atl and eacute;t and aacute;knak. Olyan fejlett funkci and oacute;kat biztos and iacute;t, mint a fut and aacute;si dinamika, VO2 max becsl and eacute;s, val and oacute;s idejű k and ouml;vet and eacute;si lehetős and eacute;g and eacute;s okostelefonr and oacute;l and eacute;rkező riaszt and aacute;sok kijelz and eacute;se.

and nbsp;
A fejlett edz and eacute;s tal and aacute;lkoz and aacute;sa a mindennapos tev and eacute;kenys and eacute;g r and ouml;gz and iacute;t and eacute;ssel
and nbsp;
A Forerunner 920XT rengeteg felső szintű edz and eacute;si funkci and oacute;t biztos and iacute;t egy kecses and oacute;r and aacute;ba csomagolva, mely 15 sz and aacute;zal and eacute;kkal k and ouml;nnyebb, mint az elődje, a Forerunner 910XT. Nagy felbont and aacute;s and uacute;, sz and iacute;nes kijelzője, rugalmas, csukl and oacute;s csatlakoz and aacute;s and uacute; p and aacute;ntja, kar and oacute;ra and uuml;zemm and oacute;dja biztos and iacute;tja, hogy minden k and ouml;r and uuml;lm and eacute;nyek k and ouml;z and ouml;tt k and eacute;nyelmesen viselhesse ak and aacute;r mindennapi and oacute;rak and eacute;nt is. Az aktivit and aacute;sfigyel and eacute;snek k and ouml;sz and ouml;nhetően l and aacute;thatja a napi l and eacute;p and eacute;seit, alv and aacute;si peri and oacute;dusait, el and eacute;getett kal and oacute;ri and aacute;t a nap sor and aacute;n, and iacute;gy teljes k and eacute;pet kaphat mind a 24 and oacute;r and aacute;r and oacute;l.
and nbsp;
Mer and uuml;lj and ouml;n bele
and nbsp;
Legyen sz and oacute; ak and aacute;r belt and eacute;ri, medenc and eacute;s edz and eacute;sről vagy szabadt and eacute;ri and uacute;sz and aacute;sr and oacute;l, a Forerunner 920XT r and ouml;gz and iacute;t minden and uacute;sz and aacute;si inform and aacute;ci and oacute;t, bele and eacute;rtve a t and aacute;vols and aacute;got, temp and oacute;t, csap and aacute;ssz and aacute;mot and eacute;s SWOLF and eacute;rt and eacute;ket. A and uacute;sz and aacute;sm and oacute;d napl and oacute;z and aacute;snak k and ouml;sz and ouml;nhetően k and ouml;nnyed and eacute;n nyomon k and ouml;vetheti az and uacute;sz and aacute;sm and oacute;dokat and eacute;s a l and aacute;bmunk and aacute;t a medenc and eacute;ben, valamint ak and aacute;r 2 pihen and eacute;si m and oacute;d seg and iacute;ti időben elrugaszkodni a falt and oacute;l. Haszn and aacute;lja az idő riaszt and aacute;sokat, hogy az and uuml;tem and eacute;t tartani tudja, a t and aacute;vols and aacute;gi riaszt and aacute;st pedig ahhoz, hogy tudja, mikor van v and eacute;ge az edz and eacute;snek. Ak and aacute;r kal and oacute;ri and aacute;ra vagy csap and aacute;ssz and aacute;mra is be and aacute;ll and iacute;that and eacute;rtes and iacute;t and eacute;st.
and nbsp;
Tekerje fel az edz and eacute;s and eacute;t
and nbsp;
A 920XT sz and aacute;mos and eacute;rz and eacute;kelővel kompatibilis, p and eacute;ld and aacute;ul sebess and eacute;g, ped and aacute;lfordulat vagy sz and iacute;vritmus. Ezekkel m and eacute;g fejlettebb edz and eacute;s elemz and eacute;sre van m and oacute;d ker and eacute;kp and aacute;roz and aacute;s k and ouml;zben is. Ak and aacute;r teljes and iacute;tm and eacute;ny adatokat is meg tud jelen and iacute;teni, ha az ANT+ and trade; rendszerű Vector and trade; teljes and iacute;tm and eacute;nym and eacute;rővel egy and uuml;tt haszn and aacute;lja.
Ha sz and iacute;vritmus- and eacute;s teljes and iacute;tm and eacute;nym and eacute;rővel egy and uuml;tt haszn and aacute;lja, a Forerunner 920XT ki tudja sz and aacute;m and iacute;tani a VO2 max and eacute;rt and eacute;k and eacute;t, mellyel erőnl and eacute;ti fejlőd and eacute;s and eacute;t k and ouml;vetheti nyomon. A sz and iacute;nes műszer mutatja a hasonl and oacute; kor and uacute; atl and eacute;t and aacute;kkal szembeni teljes and iacute;tm and eacute;ny and eacute;t. Tov and aacute;bbi teljes and iacute;tm and eacute;ny and ouml;sszehasonl and iacute;t and oacute; eszk and ouml;z a Szakaszok funkci and oacute;. Ha a ker and eacute;kp and aacute;roz and aacute;s v and eacute;g and eacute;n felt and ouml;lti adatait a Garmin Connectre, l and aacute;thatja helyez and eacute;s and eacute;t ugyanazon a szakaszon, ahol m and aacute;r m and aacute;sok is haladtak.
and nbsp;
T and ouml;k and eacute;letes and iacute;tse a fut and aacute;s and aacute;t
and nbsp;
Felhaszn and aacute;l and oacute;ink k and eacute;rt and eacute;k, mi megcsin and aacute;ltuk - fut and aacute;si dinamika elemz and eacute;s egy multisport and oacute;r and aacute;ban. Ugyanaz a technol and oacute;gia, mely eddig csak a Forerunner 620 and eacute;s fēnix and trade; 2 and oacute;r and aacute;k saj and aacute;tja volt, imm and aacute;r a 920XT-ban is megtal and aacute;lhat and oacute;. Seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel HRM-Run and trade; and eacute;rz and eacute;kelő visel and eacute;sekor percenk and eacute;nti l and eacute;p and eacute;st, f and uuml;ggőleges oszcill and aacute;ci and oacute;t (l and eacute;p and eacute;senk and eacute;nti "pattog and aacute;st") and eacute;s talaj and eacute;rint and eacute;si időt (azt az időt, amit a l and aacute;b a talajon t and ouml;lt l and eacute;p and eacute;senk and eacute;nt) m and eacute;r az and oacute;ra. A 920XT be and eacute;p and iacute;tett metron and oacute;m funkci and oacute;ja vibr and aacute;l and aacute;ssal and eacute;s hangjelz and eacute;ssel is seg and iacute;ti edz and eacute;s and eacute;t.
and nbsp;
Fejlett sz and iacute;vritmus alap and uacute; funkci and oacute;k
Ha sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelővel haszn and aacute;lja (legyen az ak and aacute;r szabv and aacute;nyos vagy a HRM-Run), a Forerunner 920XT regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si idő and eacute;s v and aacute;rhat and oacute; versenyz and eacute;si teljes and iacute;tm and eacute;ny sz and aacute;m and iacute;t and oacute;s and aacute;okat ny and uacute;jt. Az előbbi val and oacute;s időben mutatja m and aacute;r n and eacute;h and aacute;ny perces edz and eacute;s ut and aacute;n is, hogy v and aacute;rhat and oacute;an mennyi regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si időre van sz and uuml;ks and eacute;g, mielőtt and uacute;jabb erős edz and eacute;sbe kezd. A 920XT VO2 max sz and aacute;m and iacute;t and aacute;s and aacute;val (ezt fut and aacute;sn and aacute;l sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelő, ker and eacute;kp and aacute;roz and aacute;sn and aacute;l pedig teljes and iacute;tm and eacute;nym and eacute;rő and eacute;s sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelő megl and eacute;te eset and eacute;n) meg tudja becs and uuml;lni a k and uuml;l and ouml;nb and ouml;ző t and aacute;v and uacute; versenyeken el and eacute;rhető eredm and eacute;nyeket.
and nbsp;

Garmin Connect
Most eg and eacute;szen and uacute;j m and oacute;don tekintheti and aacute;t edz and eacute;seit and eacute;s versenyeit a Garmin Connect k and ouml;z and ouml;ss and eacute;gi oldalon, ahol ingyenesen tudja elemezni, megosztani eredm and eacute;nyeit a sportos k and ouml;z and ouml;ss and eacute;ggel. Amikor v and eacute;gzett egy tev and eacute;kenys and eacute;ggel multisport m and oacute;dban, minden egyes szakasz and eacute;s and aacute;tmenet r and ouml;gz and iacute;tve lesz, and iacute;gy k and ouml;nnyebben elemezheti. A f and uuml;lek v and aacute;laszt and aacute;s and aacute;val minden egyes szakaszt k and uuml;l and ouml;n elemezhet.
and nbsp;
Sz and aacute;mos m and oacute;dja van, adatai szinkroniz and aacute;l and aacute;s and aacute;nak a Garmin Connect fel and uuml;lettel. A 920XT-ről felt and ouml;lthetők az adatok a Garmin Connect and trade; Mobile alkalmaz and aacute;ssal okostelefonj and aacute;r and oacute;l Bluetooth and reg; technol and oacute;gi and aacute;n kereszt and uuml;l. Ha be and aacute;ll and iacute;tja Wi-Fi and reg; csatlakoz and aacute;si pontjait, a 920XT automatikusan felt and ouml;lti adatait, ha hat and oacute;sug and aacute;ron bel and uuml;l ker and uuml;l. Lehets and eacute;ges tov and aacute;bb and aacute; a mell and eacute;kelt USB k and aacute;belen kereszt and uuml;l sz and aacute;m and iacute;t and oacute;g and eacute;pről felt and ouml;lteni az adatokat.
P and aacute;ros and iacute;tsa a 920XT-t az okostelefonj and aacute;val and eacute;s a Garmin Connect Mobile alkalmaz and aacute;ssal, m and aacute;ris tov and aacute;bbi funkci and oacute;kat and eacute;rhet el. Edz and eacute;s vagy verseny k and ouml;zben val and oacute;s idejű k and ouml;vet and eacute;st ny and uacute;jthat ismerőseinek, and iacute;gy mindig l and aacute;tj and aacute;k, hol tart. Ha arra alkalmas Android and trade; vagy Apple and reg; k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kkel haszn and aacute;lja, sz and ouml;veges and eacute;s e-mail and uuml;zeneteiről is and eacute;rtes and iacute;t and eacute;st kaphat, valamint megjelen and iacute;theti az and eacute;rtes and iacute;t and eacute;seket. Ha a telefon and eacute;s a 920XT kapcsol and oacute;dik, az edz and eacute;sek v and eacute;g and eacute;n az adatok automatikusan felt and ouml;lt and eacute;sre ker and uuml;lnek.
Az and oacute;ra el and eacute;rhető fekete/k and eacute;k sz and iacute;nv and aacute;ltozatban is 010-01174-10 cikksz and aacute;mon.
and sup1;Opcion and aacute;lis HRM-Run and trade; and eacute;rz and eacute;kelővel haszn and aacute;lva and sup2;Opcion and aacute;lis sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelővel haszn and aacute;lva and sup3;Kompatibilis a Bluetooth and reg; Smart k and eacute;pes telefonokkal. Android k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kek eset and eacute;n az okos and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sek csak akkor and eacute;rhetők el, ha fut a Garmin Connect Mobile alkalmaz and aacute;s4Ha kompatibilis Android vagy Apple k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kkel haszn and aacute;lja and eacute;s fut a Garmin Connect Mobile.
A Bluetooth sz and oacute; and eacute;s logo a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett v and eacute;djegye. A Wi-Fi and reg; a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett v and eacute;djegye. Az iPhone and reg; az Apple Inc. bejegyzett v and eacute;djegye. Az Android and trade; a Google Inc. bejegyzett v and eacute;djegye

and nbsp;

Fizikai jellemzők

M and eacute;ret, Sz and eacute;l. xMag. xM and eacute;lys: 4.8 x 5.5 x 12.7 cm

Kijelző m and eacute;ret (Sz and eacute;l. xMag. ): 2.9 x 2.1 cm

Kijelző felbont and aacute;s (Sz and eacute;l. xMag. ): 205 x 148 k and eacute;ppont

Kijelző t and iacute;pus: Sz and iacute;nes kijelző

S and uacute;ly: 61,0g

Akkumul and aacute;tor: and Uacute;jrat and ouml;lthető l and iacute;tium-ion

Műk and ouml;d and eacute;si idő: Ak and aacute;r 40 and oacute;ra UltraTrac m and uuml;dban, ak and aacute;r 24 and oacute;ra edz and eacute;s m and oacute;dban, ak and aacute;r 4 h and oacute;nap kar and oacute;ra m and oacute;dban
V and iacute;zhatlan: Igen

Nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű vevő: Igen

Glonass műholdas rendszer haszn and aacute;lata: Igen

T and eacute;rk and eacute;pek and eacute;s Mem and oacute;ria

Alapt and eacute;rk and eacute;p: Nem

Tov and aacute;bbi t and eacute;rk and eacute;pek fogad and aacute;sa: Nem

Be and eacute;p and iacute;tett mem and oacute;ria: 100 and oacute;r and aacute;nyi tev and eacute;kenys and eacute;g r and ouml;gz and iacute;t and eacute;se

Adatk and aacute;rtya: -

T and aacute;rolhat and oacute; k and ouml;r and ouml;k: 0k and ouml;r

and Uacute;tpont/Kedvenc/Helysz and iacute;n:: 100

and Uacute;tvonalak: 0

Jellemzők

Sz and iacute;vritmus jelad and oacute;: Igen

L and eacute;p and eacute;ssz and aacute;ml and aacute;l and oacute; (Foot pod): Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

Ker and eacute;kfordulat and eacute;s and uuml;tem jelad and oacute;: Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

Automatikus szinkroniz and aacute;l and aacute;s sz and aacute;m and iacute;t and oacute;g and eacute;ppel: Igen

Garmin Connect and trade; kompatibilis (online k and ouml;z and ouml;ss and eacute;g, ahol elemezhetők and eacute;s megoszthat and oacute;k az adatok): Igen

Garmin Training Center and reg; szoftver kompatibilis: Nem

Virtual Partner and reg; (edz and eacute;s egy digit and aacute;lis ellenf and eacute;llel): Igen

Edz and eacute;sek (versenyz and eacute;s kor and aacute;bbi edz and eacute;sekkel): Igen

Auto Pause and reg; (sz and uuml;netelteti az edz and eacute;st időre vagy sebess and eacute;gre): Igen

Auto Scroll (az adatk and eacute;pernyőket v and aacute;ltja automatikusan): Igen

Auto Lap and reg; (automatikusan and uacute;j k and ouml;rt ind and iacute;t): Igen

Multi-sport (egy gombnyom and aacute;sra v and aacute;lt sport and aacute;gat): Igen

Egyszerű edz and eacute;sek (idő, t and aacute;vols and aacute;g, kal and oacute;ria c and eacute;l megad and aacute;s): Igen

Fejlett edz and eacute;sek (egyedi, c and eacute;lorient and aacute;lt edz and eacute;sek): Igen

and Uuml;tem riaszt and aacute;s (jelez, ha kiesett az and uuml;temből): Igen

Idő/t and aacute;vols and aacute;g riaszt and aacute;s (c and eacute;l el and eacute;r and eacute;sekor jelez): Igen

Intervallum edz and eacute;s (be and aacute;ll and iacute;that and oacute; edző and eacute;s pihenő idők): Igen

Szem and eacute;lyre szabhat and oacute; k and eacute;pernyők: Igen

Barometrikus magass and aacute;gm and eacute;rő: Igen

K and eacute;sz and uuml;l and eacute;kről-k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kre adat and aacute;tvitel vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l: Nem

Power meter kompatibilis (megjelen and iacute;ti egy and eacute;b ANT+ and trade;-k and eacute;pes eszk and ouml;z and ouml;k adatait): Igen

Sport and oacute;ra: Igen

Rezgő riaszt and aacute;s: Igen

Hőm and eacute;rs and eacute;klet: Nem

Virtual racer (kor and aacute;bbi menetek ellen versenyz and eacute;s): Igen

Edz and eacute;s hat and eacute;konys and aacute;g: Igen

Sz and iacute;vritmus alap and uacute; kal and oacute;riasz and aacute;m and iacute;t and aacute;s: Igen

and Uacute;sz and aacute;si adatok (csap and aacute;s t and iacute;pusa and eacute;s sz and aacute;ma, medence hossz): Igen

Bluetooth technol and oacute;gia: Igen

Garmin Connect and trade; Mobile kompatibilis: Igen

Okostelefonon kereszt and uuml;l kapcsolt funkci and oacute;k: Igen

Egy and eacute;b: VO2 max becsl and eacute;s, regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute;, verseny előrejelz and eacute;s, fut and aacute;si dinamika, Wi-Fi

and nbsp;

and nbsp; Így is ismerheti: Forerunner 920 XT HR, Forerunner920XTHR
Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^