Garmin tactix® Bravo

Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

Ajánlataink a termékre

177 990 Ft
Ingyenes kiszállítás
Raktáron
További 1 ajánlat Ajánlatok elrejtése
Termékleírás
tactix and reg; Bravo

Cikksz and aacute;m: and nbsp;

010-01338-0B

and nbsp;
and nbsp;

1,2 h and uuml;velykes, nagyfelbont and aacute;s and uacute;, napf and eacute;nyn and eacute;l is olvashat and oacute;, sz and iacute;nes Garmin Chroma Display and trade; ellen and aacute;ll and oacute;, dombor and uacute; zaf and iacute;r and uuml;veggel
Kettős h and aacute;tt and eacute;rvil and aacute;g and iacute;t and aacute;s, mely and aacute;ltal and aacute;nos haszn and aacute;lat mellett and eacute;s and eacute;jjell and aacute;t and oacute;val is l and aacute;that and oacute;
Rozsdamentes ac and eacute;l EXO and trade; antenna, gy and eacute;m and aacute;nt-szerű sz and eacute;nsz and aacute;las bevonattal (DLC), mely rendk and iacute;v and uuml;l ellen and aacute;ll and oacute; and eacute;s csillog and aacute;smentes
A terepi, taktikai felszerel and eacute;sek and aacute;ltal inspir and aacute;lt teljesen fekete kivitel
Nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű GPS and eacute;s GLONASS műholdas vevő
K and uuml;l and ouml;n and aacute;ll and oacute; taktikai tev and eacute;kenys and eacute;gprofil speci and aacute;lis adatmezőkkel and eacute;s alkalmaz and aacute;sokkal, mint a Jumpmaster and eacute;s az and uacute;tpont t and aacute;jol and aacute;sa funkci and oacute;.

A tactix and reg; Bravo GPS-es sport and oacute;ra a taktikai- and eacute;s terepi gyakorlatok sor and aacute;n is ide and aacute;lis, ezen fel and uuml;l edző- and eacute;s okos and oacute;ra funkci and oacute;kat is ell and aacute;t, mindezt teljesen fekete, ellen and aacute;ll and oacute; kivitelben. A kettős rendszerű kijelző biztos and iacute;tja a nagyszerű l and aacute;that and oacute;s and aacute;got norm and aacute;l k and ouml;r and uuml;lm and eacute;nyek k and ouml;z and ouml;tt vagy and eacute;jjell and aacute;t and oacute;t haszn and aacute;lva is.
Komoly st and iacute;lus, mely a legkem and eacute;nyebb k and ouml;r and uuml;lm and eacute;nyeknek is ellen and aacute;ll

A tactix Bravo a gy and eacute;m and aacute;nt-szerű bevonat and aacute;nak and eacute;s hajl and iacute;tott lencs and eacute;j and eacute;nek k and ouml;sz and ouml;nhetően and uacute;gy lett kialak and iacute;tva, hogy ne t and uuml;kr and ouml;ződj and ouml;n. Az alapcsomagban fekete and eacute;s ol and iacute;va drapp sz and iacute;j is megtal and aacute;lhat and oacute;, and iacute;gy k and ouml;rnyezettől f and uuml;ggően mindig a megfelelő sz and iacute;nnel r and ouml;gz and iacute;theti csukl and oacute;j and aacute;n. Az extra ellen and aacute;ll and oacute;s and aacute;g and eacute;rt rozsdamentes ac and eacute;l EXO antenn and aacute;t, gy and eacute;m and aacute;nt-szerű sz and eacute;nsz and aacute;las (DLC) b and eacute;zelbor and iacute;t and aacute;st, hajl and iacute;tott kijelzőt and eacute;s and uuml;vegsz and aacute;l erős and iacute;t and eacute;sű tokoz and aacute;st kapott. A napf and eacute;nyn and eacute;l is olvashat and oacute;, nagy felbont and aacute;s and uacute;, sz and iacute;nes Chroma k and eacute;pernyő LED h and aacute;tt and eacute;rvil and aacute;g and iacute;t and aacute;sa and eacute;jjel and eacute;s nappal is j and oacute;l olvashat and oacute;. A felhaszn and aacute;l and oacute; and aacute;ltal v and aacute;laszthat and oacute; and eacute;jszakai and uuml;zemm and oacute;d cs and ouml;kkenti a h and aacute;tt and eacute;rvil and aacute;g and iacute;t and aacute;s erőss and eacute;g and eacute;t olyan szintre, ami nem zavarja az and eacute;jjell and aacute;t and oacute; k and eacute;sz and uuml;l and eacute;keket. A tactix Bravo and oacute;ra 100 m and eacute;terig v and iacute;zhatlan and eacute;s ak and aacute;r 50 and oacute;r and aacute;n and aacute;t is and uuml;zemelhet UltraTrac and trade;, energiatakar and eacute;kos m and oacute;dban. GPS-k and eacute;nt haszn and aacute;lva ak and aacute;r 20 and oacute;r and aacute;n and aacute;t is and uuml;zemel, and oacute;rak and eacute;nt pedig 3 h and eacute;tig (be and aacute;ll and iacute;t and aacute;st and oacute;l f and uuml;ggően).

Be and eacute;p and iacute;tett taktikai and uuml;zemm and oacute;dok
A taktikai funkci and oacute;k az and uuml;zemm and oacute;dok k and ouml;z and ouml;tt k and uuml;l and ouml;n profilk and eacute;nt jelennek meg and eacute;s olyan hasznos alkalmaz and aacute;sokat tartalmaznak, mint a Jumpmaster, az and uacute;tpont t and aacute;jol and aacute;sa and eacute;s a kettős koordin and aacute;ta kijelz and eacute;s.
Navig and aacute;ljon!

A tactix Bravo a be and eacute;p and iacute;tett GPS- and eacute;vel and eacute;s ABC (ir and aacute;nytű, magass and aacute;gm and eacute;rő and eacute;s barom and eacute;ter) and eacute;rz and eacute;kelőivel and aacute;tfog and oacute; navig and aacute;ci and oacute;s and eacute;s k and ouml;vet and eacute;si funkci and oacute;kat biztos and iacute;t, and iacute;gy oda-vissza navig and aacute;lhat a j and aacute;rt vagy j and aacute;ratlan utakon, and ouml;sv and eacute;nyeken. A TracBack and reg; visszavezeti a kiindul and aacute;si hely and eacute;re ugyanazon az and uacute;ton, amin odament, mik and ouml;zben az and eacute;rz and eacute;kelők ir and aacute;ny, magass and aacute;g and eacute;s időj and aacute;r and aacute;s v and aacute;ltoz and aacute;s inform and aacute;ci and oacute;kat ny and uacute;jtanak. A GPS seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel r and ouml;gz and iacute;tett nyomvonal a t and uacute;ra teljes hossz and aacute;n r and ouml;gz and uuml;l. Elt and aacute;rolhat kedvenc helyeket, p and eacute;ld and aacute;ul c and eacute;lokat, ejtőrnyős ugr and oacute;z and oacute;n and aacute;kat, and uacute;tpontokat. A tactix Bravoval l and eacute;trehozhat and uacute;tvonalakat is, melyeken v and eacute;gig is navig and aacute;lhat.
A tactix Bravo mind ANT+ and reg; and eacute;s Bluetooth and reg;3 vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;li kapcsolattal is fel lett szerelve, and iacute;gy okos funkci and oacute;kat and eacute;s vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;li adatcser and eacute;t is biztos and iacute;t.
and nbsp;
T and ouml;bb, mint csak ABC and eacute;rz and eacute;kelők
A tactix Bravo barometrikus magass and aacute;gm and eacute;rővel and eacute;s 3 tengelyű ir and aacute;nytűvel is fel van szerelve. A k and eacute;sz and uuml;l and eacute;k automatikusan kalibr and aacute;lja ezeket az and eacute;rz and eacute;kelőket a GPS vevő seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel, and iacute;gy a legpontosabb adatokat biztos and iacute;tja. A be and eacute;p and iacute;tett magass and aacute;gm and eacute;rő pontos emelked and eacute;s- and eacute;s s and uuml;llyed and eacute;s adatokat ad, a barom and eacute;ter pedig seg and iacute;t megj and oacute;solni a v and aacute;rhat and oacute; időj and aacute;r and aacute;sv and aacute;ltoz and aacute;st. A 3 tengelyű ir and aacute;nytű minden k and ouml;rnyezetben seg and iacute;t megtartani a t and aacute;j and eacute;koz and oacute;d and aacute;si k and eacute;pess and eacute;get, mivel nem sz and uuml;ks and eacute;ges elmozdulni, vagy egyenesen tartani. A pontos hőm and eacute;rs and eacute;kleti adatokhoz a tactix Bravo a tempe, k and uuml;lső hőm and eacute;rs and eacute;klet jelad and oacute;val is t and aacute;rs and iacute;that and oacute;.
Teljes and iacute;tm and eacute;nye bizony and iacute;t and eacute;ka

A tactix Bravo and oacute;ra sz and aacute;mos edz and eacute;si funkci and oacute;val b and iacute;r, melyek pontos inform and aacute;ci and oacute;t adnak erőnl and eacute;t and eacute;ről. A VO2 max becsl and eacute;s and ouml;sszes and iacute;ti a fut and aacute;si and eacute;s pulzus adatokat and eacute;s ebből megmutatja, mennyi oxig and eacute;nt k and eacute;pes percenk and eacute;nt felhaszn and aacute;lni a szervezete. K and ouml;vesse ezeket a v and aacute;ltoz and aacute;sokat az and aacute;ll and oacute;k and eacute;pess and eacute;g and eacute;nek n and ouml;vel and eacute;se and eacute;s a sportc and eacute;ljai el and eacute;r and eacute;se and eacute;rdek and eacute;ben. Hasznos funkci and oacute; a regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute;, mely a VO2 max adatokat alapul v and eacute;ve megmutatja, mennyi ideig c and eacute;lszerű pihenni az and uacute;jabb megterhelő edz and eacute;s előtt. A versenyidő-becsl and eacute;s megtippeli, hogy milyen gyorsan fejezhet be egyes hossz and uacute;s and aacute;g and uacute; versenyeket.
and nbsp;
Legyen biztos, hogy k and eacute;szen and aacute;ll
Ha komolyabban kezd futni, a tactix Bravo az opcion and aacute;lis HRM-Run jelad and oacute;val sz and aacute;mos fejlett fut and aacute;sdinamikai adatot biztos and iacute;t, melyek seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel m and eacute;g hat and eacute;konyabban fejlődhet:
F and uuml;ggőleges kileng and eacute;s and eacute;s ar and aacute;ny and mdash; a fut and aacute;sa k and ouml;zbeni mozg and aacute;s sor and aacute;n a , , pattog and aacute;sa'' and eacute;s a v and iacute;zszintes ir and aacute;ny and uacute; mozg and aacute;s and aacute;nak ar and aacute;nya

Talaj and eacute;rint and eacute;si idő and eacute;s egyens and uacute;ly and mdash; megmutatja mennyi időt t and ouml;lt a l and aacute;ba a f and ouml;ld and ouml;n a fut and aacute;s sor and aacute;n, valamint seg and iacute;t a bal-jobb l and aacute;b ar and aacute;ny and aacute;nak and aacute;ttekint and eacute;s and eacute;ben
L and eacute;p and eacute;ssz and aacute;m and mdash; percenk and eacute;nti l and eacute;p and eacute;ssz and aacute;ma
L and eacute;p and eacute;shossz and mdash; meghat and aacute;rozza az adott temp and oacute;t
A fiziol and oacute;giai and eacute;rt and eacute;kek sz and iacute;vritmuson alapul and oacute; becsl and eacute;se:

Stressz pont - a tactix Bravo nyugalmi and aacute;llapotban 3 percen and aacute;t m and eacute;ri a sz and iacute;vritmust, hogy megbecs and uuml;lje a stresszpontsz and aacute;mot. Ez 1-100-ig terjed, minn and eacute;l alacsonyabb, ann and aacute;l jobb and eacute;rt and eacute;k
Teljes and iacute;tm and eacute;ny and aacute;llapot - 6-20 perc fut and aacute;s ut and aacute;n a tactix Bravo val and oacute;s időben mutatja az and aacute;tlagos erőnl and eacute;t and eacute;t
Tejsav k and uuml;sz and ouml;b - Temp and oacute;j and aacute;nak and eacute;s pulzus and aacute;nak anal and iacute;zis and eacute;t k and ouml;vetően a tactix Bravo megbecsli azt a pontot, amitől az izmai gyorsabban kezdenek f and aacute;radni

and nbsp;
Egy and eacute;ni alkalmaz and aacute;sok and eacute;s and oacute;rasz and aacute;mlapok

Szabja szem and eacute;lyre a tactix Bravo and oacute;r and aacute;j and aacute;t a Connect IQ and trade; and aacute;ruh and aacute;zb and oacute;l ingyenesen let and ouml;lthető tartalmakkal. Szem and eacute;lyre szabhatja az and oacute;rasz and aacute;mlapot, adatmezőket adhat hozz and aacute;, alkalmaz and aacute;sokat and eacute;s widgeteket t and ouml;lthet le, melyeket egy pillanat alatt el and eacute;r.
Maradjon kapcsol and oacute;dva

Az okos and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sekkel and oacute;r and aacute;j and aacute;n l and aacute;thatja a bej and ouml;vő and uuml;zeneteket, riaszt and aacute;sokat vagy telefonh and iacute;v and aacute;sokat. A tactix Bravo arra alkalmas telefonnal k and eacute;pes vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l kapcsol and oacute;dni.
Tov and aacute;bbi kapcsolt funkci and oacute;k and eacute;nt el and eacute;rhető az automatikus szinkroniz and aacute;l and aacute;s a Garmin Connect online fitnesz k and ouml;z and ouml;ss and eacute;ghez, a val and oacute;s idejű helyzetk and ouml;vet and eacute;s and eacute;s a k and ouml;z and ouml;ss and eacute;gi m and eacute;di and aacute;ban t and ouml;rt and eacute;nő megoszt and aacute;s. A tev and eacute;kenys and eacute;g k and ouml;vet and eacute;ssel napja sor and aacute;n l and aacute;thatja l and eacute;p and eacute;seit, el and eacute;getett kal and oacute;ri and aacute;t, megm and aacute;szott emeletek sz and aacute;m and aacute;t. Az alv and aacute;s k and ouml;vet and eacute;s seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel l and aacute;thatja, mennyire nyugodtan aludt. Így is ismerheti: tactix Bravo, tactixBravo
Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^